KAIKKI MUKANA?

Ajankohtaista,Etusivu

Lähestyn asiaa kapealla näkökentällä yhdistystoiminnan osalta, sillä yhdistys- ja järjestötoiminnan kenttä on valtavan laaja erilaisine toimintoineen.  Kuin olisin uusien rillien ostoksilla. Monia kysymyksiä ilman vastauksia.

Poikkeuksellisessa ajassa eläminen ja verkkoon siirtynyt kanssakäyminen toi nopean muutoksen tapaan vaikuttaa, toimia sekä harrastaa omaa yhdistystoimintaa. Läsnäolokokousten rajoitukset toivat virtuaaliset tapahtumat ja digityökalujen avulla rakentuu uusia tapoja toimia sekä osallistua. Monelle mahdollistui osallistua toimintaan aiempaa aktiivisemmin, koska aika ja paikka eivät ole osallistumisen esteenä arjessa. Toiset osaavat ja pystyvät hyödyntämään enemmän virtuaalityökaluja, kun taas toisille tämä vieras netin kautta toimiva maailma aiheutti osallistumattomuuden. 

Miten vallan käyttö tässä kohdin jakaantuu? Tiedon kulkeminen virtuaalimaailman ulkopuolella elävälle pitää olla luotettavaa, oikeaa sekä oikea-aikaista. Väärän tiedon levittäminen on tosin edelleen helppoa molemmissa tapauksissa ja ”rikkinäinen puhelin -efekti” toimii iäti.

Yhteistä pohdintaa tarvitaan mm. miten ja millä aikavälillä osallistuminen, osallistaminen, vaikuttaminen ja toiminta uusien haasteiden keskellä saadaan toteutumaan niin, että voimme pitää kaikki halukkaat edelleen mukana. Tulevien kevään kuntavaalien alla tämä onkin seikka, joka ei pelkästään pohtimalla parane. 

Muiden ajatusten kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen tarve onnistuu virtuaalisesti, mutta nettikontakteissa ilmeet, eleet ja katseet saattavat puuttua. Myös fyysisen ilmapiirin aistiminen ja ympärillä tapahtuvan havaitseminen on iso osa kokonaisuutta.

Joukkovoima, yhteistyö, laaja osallistuminen ja motivaation ylläpitäminen etäyhteyksin pitää saada demokratiaa tukevaksi toiminnaksi. Mahdollisimman laaja osaaminen, tieto ja kokemus pitää saada keskusteluihin mukaan, sillä monien ihmisten kesken tehdyt yhteiset valinnat tai päätökset myös sitouttavat. Pienen piirin keskenään tekemät päätökset saattavat tuntua vierailta.

Ovatko kaikki mukana? Onneksi puhelin, viesti tai kirje ovat edelleen käyttökelpoisia eivätkä rajoitteiden piirissä! Tosiasia on, ettei taaksepäin ole kovin kauaa katsominen ja katse pitää suunnata eteenpäin luopumalla joistakin vanhoista tavoista ja käytännöistä antamalla uusille tilaa.

Kirjoituksen alussa mainitsin uusien rillien ostosreissusta. Minulla kauan käytössä olleet moniteholinssit toimivat, mutta uusien hankinta on edessä tehojen lisäämiseksi sekä parempien hiontojen saamiseksi.

Silmälasikaupan nettisivuilta lainattua: ”Peruslinsseillä näkee hyvin eteenpäin, mutta kun katsoo reunoille, linssit vääristävät näkymää tai kuva on epätarkka. Hyvillä moniteholinsseillä näkee tarkasti lähes koko näkökentän alueelle ja lasien läpi näkee sivulle yhtä tarkasti kuin eteen.” Samalta sivustolta löytyi lause; ”Paraskaan moniteholinssi ei korvaa täysin terävästi näkevää nuorta silmää.”

Carita Vainio
Rauman työväenyhdistys ry. puheenjohtaja
Rauman kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen