Valtuustoryhmä 2021-2025

Valtuustokaudella 2021-2025 valtuustoryhmäämme kuuluu 16 jäsentä.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Juha Viitala, ryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana Heidi Hiljanen ja toisena varapuheenjohtajana Kalle Leppikorpi.
Valtuustoryhmän sihteeri on Keijo Jalonen ja viestintäsihteeri Ilse Vauhkonen.

Valtuuston jäsenet:

Varavaltuutetut: