Kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestön tarkoitus

– Lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti

– Vaikuttaa kansanvallan lisäämiseen ja kehittämiseen kunnallishallinnossa edustuksellisen demokratian kautta

– Lisätä kuntalaisten osallisuutta lähiyhteisöönsä suoran vaikuttamisen kautta sekä tukea paikallista kansalaisyhteiskuntaa.

Edustajisto

Edustajisto on  kunnallisjärjestön ylin päätöksentekofoorumi. Perusyhdistykset valitsevat jäsenmääränsä perusteella jäsenet edustajistoon kalenterivuosittain.

Edustajistossa käsitellään vaaleihin liittyvät asiat, valtuuston esityslistat, ja merkittävät kuntalaisia koskevat poliittiset suunnitelmat ja hankkeet.

Kunnallistoimikunta

Kunnallistoimikunta on kunnallisjärjestön hallitus, jonka tehtävänä on edustajiston päätösten täytäntöönpano ja kunnallisjärjestön jokapäiväisen toiminnan pyörittäminen. Kunnallistoimikunnan puheenjohtajana toimii kunnallisjärjestön puheenjohtaja.