SDP:n neuvoa-antava jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta.

Ajankohtaista,Etusivu

SDP järjestää ensimmäistä kertaa neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puolueen puheenjohtajasta. SDP:n puoluevaltuuston keväällä 2022 hyväksymän vaalijärjestyksen mukaan järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta, kun kisassa on enemmän kuin yksi ehdokas, jolla on takanaan vähintään 10 puolueosaston tai 250 äänioikeutetun jäsenen valitsijayhdistyksen tuki.

Ehdolle puheenjohtajaksi ovat ilmoittautuneet kansanedustaja Krista Kiuru ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Äänestys järjestetään sähköisesti 22.6.–16.7. ja postivaali sähköisen äänestyksen päätyttyä. Postivaali päättyy 25.8. kello 16, jolloin äänestyskuoren on oltava toimitettuna SDP:n puoluetoimistolle.

Kannustamme kaikkia jäseniämme hyödyntämään sähköistä äänestystä postiäänestyksen sijaan. Jokaisesta sähköisen järjestelmän kautta jätetystä äänestä puolue lahjoittaa 50 senttiä Ukrainan hyväksi Suomen Punaisen Ristin kautta.

Äänestysluettelo äänestysoikeutetuista jäsenistä laaditaan jäsenäänestystä edeltävän viimeisen jäsenmaksutilityksen perusteella (31.12.2022) sekä sääntöjen 19 § mukaisesti kevään jäsenmaksusta. Jäsenäänestyksessä on siis äänioikeutettu jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun viime syksyltä 31.12.2022 mennessä tai kevään maksun yhteydessä liittymiskuukaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai on vapautettu jäsenmaksusta taikka on vapaajäsen. 

https://www.sdp.fi/sdpn-toimijoille/jasenelle/sdpn-neuvoa-antava-jasenaanestys-puolueen-puheenjohtajasta/