Kansanedustajat haluavat seutukaupunkien tulevaisuuden keskusteluun

Blogi

Tiedote 29.10.2017

Kansanedustajat eri puolueista ovat yhdessä jättäneet eduskunnan puhemiehistölle keskustelualoitteen seutukaupunkien asemasta. Suomessa on noin 50 seutukaupunkia, jotka ovat alueensa elinkeinojen ja palveluiden keskittymiä. Kansanedustajat peräänkuuluttavat keskustelua niiden elinvoiman kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) muistuttaa, että seutukaupungit ovat jääneet sivurooliin viime aikaisessa keskustelussa suurkaupunkien tulevaisuudesta.

– Valtiovarainministeriö julkaisi hiljattain seutukaupunkeja koskevan selvityksen, jossa tunnistetaan ne haasteet, jotka näitä alueita ovat koskettaneet 2000-luvun alusta asti. Huoltosuhteen heikentyminen, valtion työpaikkojen katoaminen sekä rakennemuutokset ovat koetelleet seutukaupunkeja. Samalla kuitenkin tunnistetaan niiden kehittämisen tarve. Teollisen Suomen ydinalueina seutukaupungeilla on suuri merkitys esimerkiksi Suomen viennissä. Tulevaisuus ei ole lohduton, mutta työtä menestyksen eteen on tehtävä, sanoo Salonen.

Salosen mukaan pienempien kaupunkien kohtalo on tärkeä koko Suomen elinvoiman kannalta.

– Valtion olisi syytä herätä siihen, että ministeriökohtaiset päätökset erilaisten toimintojen keskittämisistä johtavat siihen, ettei kukaan katso kokonaisuutta. Kuten seutukaupunkiselvityksessä todetaan, nyt suurimpia menettäjiä ovat olleet juuri seutukaupungit. Tämä käy hyvin selväksi, kun miettii esimerkiksi viime aikaisia päätöksiä mm. tulli-, poliisi-, käräjäoikeus-, työvoimapalvelu- tai vaikkapa aluesairaalaverkoston keskittämisestä tai valtionhallinnon siirtämisestä pois pienimmistä kaupungeista. Myös koulutus näyttää siirtyvän vain suurimpiin keskuskaupunkeihin. Väistämättä tällainen kehitys samalla vaikeuttaa elinvoimaistakin kaupunkia kasvamaan ja kehittymään.

– Suomen kaltainen vientivetoinen maa ei menesty, jos se nojaa vain muutamaan suureen kaupunkiin. Ihmisillä on myös oltava mahdollisuuksia asua muuallakin kuin suurkaupungeissa, sillä elämänlaatuaan voi kohentaa lyhyillä työmatkoilla, avarammalla asumisella, turvallisella ympäristöllä ja yhteisöllä, joka välittää toisistaan. Seutukaupungeista tarvitaankin nyt keskustelua enemmän kuin koskaan, niin Suomen viennin ja elinvoimaisuuden kuin ihmisten valinnanmahdollisuuksienkin vuoksi, painottaa Salonen.

LISÄTIETOJA: Kristiina Salonen, 050 512 0010