Salonen: Kela-kuljetukset kuntoon välittömästi myös Satakunnassa

Blogi,Etusivu

Uusi taksilaki astui voimaan 1. heinäkuuta. Taksilain uudistuksen myötä myös Kela-kyydit jouduttiin kilpailuttamaan. Nyt osa valituista palveluntuottajista ympäri Suomen ovat ajautuneet tällä viikolla vaikeuksiin. Kansanedustaja ja Kelan valtuutettu Kristiina Salonen (sd.) kertoo, että osasi valitettavasti odottaa tämänkaltaisia ongelmia syntyväksi.

– Jo toukokuussa alkoi kantautua uutisia siitä, että takseissa olevia tietojärjestelmiä ja –laitteistoja vaaditaan vaihdettavaksi, jotta voisi jatkossakin ajaa Kela-kyytejä. Nostin saamani palautteen pohjalta asian esiin kesäkuussa Kelan valtuustossa, koska olin huolissani viesteistä, jotka ennakoivat Satakunnassa autoilijoiden ja taksin määrien tippumista Kela-kyydeissä. Muutostilanteessakin Kelan tehtävä on varmistaa, että pitkäaikaissairas pääsee hänelle elintärkeään hoitoon. Nyt sitten myös Satakunnassa uudella palveluntuottajalla on ollut vaikeuksia, sillä se ei ole pystynyt vastaamaan Kela-taksin käyttäjien tarpeisiin sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kalustoa ei ole varattu tarpeeksi ja yhteyksissä on ollut vakavia ongelmia. Asiaan reagoidaan tosin käsitykseni mukaan koko ajan, Salonen kertoo.

– Olen saanut maanantaista asti pettyneiltä ja hädissään olevilta ihmisiltä viestejä siitä, kuinka pitkäaikaissairaat, liikuntaesteiset vanhukset ja sairaat lapset ovat joutuneet odottamaan kyytiä pitkiä aikoja. Ihmiset kysyvät, että miksi heitä koetellaan näin kaiken sairastamisen ja muutenkin haastavan elämäntilanteen keskellä. Ei siihen ole mitään hyväksyttävää syytä, vaan ainoastaan anteeksi pyydettävää. Olenkin pyytänyt Kelasta selvitystä asiasta myös Satakunnan osalta, Salonen sanoo.

Kela on todennut, että käynnistämisongelmat ovat johtuneet erityisesti kyydinvälityspalvelun yhteysongelmista ja riittävän kaluston puutteesta. Ongelmiin on luvattu pikaista korjausta ja Kela on koko ajan yhteydessä palveluntuottajiin asioiden korjaamiseksi. Salonen pitää hyvänä, että Kela on vaatinut palveluntuottajilta parannustoimenpiteitä, mutta vaatii ongelmiin välittömiä ratkaisuja.

– Sain vielä eilenkin eräältä pitkäaikaissairaalta viestiä, että hakuajat eivät ole eilenkään olleet sovittujen mukaisia eikä tieto muutoksista aina tavoita asiakkaita. Epävarmuus kuljetuksen tulosta ja ehtimisestä hoitoon oikeaan aikaan on monelle sairaalle nyt lisätaakka. Erityisesti Satakunnassa, jossa kyydinvälitys siirtyi kilpailutuksen myötä varsinaissuomalaiselle yritykselle ja jonka asettamat ehdot osa autoilijoista koki julkisesti hankaliksi, oli ennakoitavissa, että kyydinvälityksessä syntyy vaikeuksia huolehtia korvattujen sairaskuljetusten hoitamisesta. Oikeus korvattuun sairaskuljetukseen on kuitenkin Suomen laissa taattu oikeus ihmisille.

– Siksi edelleen pitäisi harkita voidaanko tämä muutosvaihe ajaa vanhoilla järjestelmillä tai tehdään erillissopimuksia vanhojen kelakuljetuksia ajaneiden autoilijoiden kanssa kyytien hoitamiseksi alkuvaiheessa. Jos palveluntuottajien ongelmat jatkuvat vielä korjauslupauksista huolimatta, niin on harkittava pitäisikö kilpailutus tehdä uudestaan. Kela-kuljetukset on saatava kuntoon välittömästi, Salonen linjaa.

– Kun Kela-kyydit kilpailutettiin, sanottiin, ettei kuljetuspalvelujen laatu tule heikkenemään palveluntuottajan vaihtamisen takia. Toivon ihmisiltä palautetta palvelun toimivuudesta suoraan Kelalle ja minullekin, jos asiassa edelleen ilmenee ongelmia, Kristiina Salonen sanoo.

 

Lisätiedot

Kristiina Salonen, kansanedustaja

puh. 050 512 0010